Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 Informacje wstępne

 Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania, zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub Danych, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 4 Informacje techniczne

§ 5 Dane użytkowników i polityka prywatności

§ 6 Linki

§ 7 Odpowiedzialność Użytkownika

§ 8 Odpowiedzialność Administratora

§ 9 Reklamacje

§10 Własność intelektualna

§11 Postanowienia Końcowe