Polityka prywatności

Celem niniejszego dokumentu (dalej: „Polityka”) jest określenie zasad, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób będących użytkownikami serwisu internetowego www.testfemannose.bedigital.com.pl  (dalej: „Serwis”) należącego do Administratora (dalej: „Użytkownik” lub „Ty”). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-209), przy ul. Hrubieszowskiej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000549254, NIP: 7010474677, o kapitale zakładowym w wysokości 4.208.000 złotych,dalej: „Administrator” lub „my”).

Z Administratorem możesz się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: biuro@klosterfrau.pl 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych; (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania

prowadzenia rachunkowości,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

II. Reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego występujesz.

III. Zgłaszasz reklamację?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie zgłoszonej przez Ciebie reklamacji.

IV. Chcesz wziąć udział w rekrutacji?

V. Jesteś zainteresowany naszymi działaniami marketingowymi?

.

2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących naszych produktów i usług:

3. Jeżeli bierzesz udział w przeprowadzanych przez nas akcjach promocyjnych (np. loteria, konkurs, warsztaty kulinarne):

VI. Chcesz z nami po prostu porozmawiać:

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, są:

Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od opisanych wyżej celu i podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

Przysługujące Ci prawa:

Przysługuje Ci prawo do:

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji np. treści marketingowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na wskazany we wstępie adres          e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w 

tym profilowania.

Bezpieczeństwo

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO. 

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz
art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych. Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

PLIKI COOKIES

I. Kluczowe informacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies tzw. „ciasteczka”. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym np. telefon, tablet, komputer, konsola i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki.

Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Takie pliki cookies są przez nas używane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes art. ust. lit. f RODO, którym jest informowanie o naszej działalności przy pomocy Serwisu.

Pozostałe pliki cookies stosowane są w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, prowadzenia statystyk, personalizacji treści Serwisu i w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych. Innych niż niezbędnych plików cookies używamy tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

II. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

III. Pozostałe informacje

Na naszej stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat, zanim na Twoim komputerze zostaną zapisane pliki cookies. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies. Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej strony internetowej.

Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.

Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć tutaj: www.allaboutcookies.org. 

W jaki sposób możemy samodzielnie zarządzać plikami cookies podczas przeglądania

strony?

Przeglądarka:

PrzeglądarkaSposób
Google ChromeKlikamy na menu i wybieramy zakładkę Ustawienia Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookies można zmienić następujące ustawienia plików cookies:  – usuwanie plików cookies
– domyślne blokowanie plików cookies – domyślne zezwalanie na pliki cookies  – domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki. 
Internet ExplorerZ menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia Opcje Internetowe Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK. 
Mozilla FirefoxZ menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia Opcje Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O plikach cookies decyduje zaznaczenie kliknięcie bądź nie pozycji Akceptuj ciasteczka. 
OperaZ menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie  Preferencje > Zaawansowane.  O plikach cookies decyduje zaznaczenie kliknięcie bądź nie pozycji Ciasteczka. 

Sieć społecznościowa:

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 15.11.2021 r.